Galeria zdjęć z projektu

Projekt Nie boję się o przyszłość realizowany będzie w okresie od 1 marca 2011 do 31 października 2012 na terenie powiatów kaliskiego, pleszewskiego, jarocińskiego oraz ostrowskiego. Wsparciem objetych zostanie grupa 240 osób pełnoletnich, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

EFS