Nasze Projekty

Firma EDUFIN przeprowadza projekty głównie na terenie powiatu pleszewskiego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Niepełnosprawni
Gizałki
Czermin
Przedszkole
Finansista
Zielone zawody
Nie boję się o przyszłość
Tacy sami
Po godzinach
Mogę więcej
Mam szansę
Lepszy start
Klucz do sukcesu

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji.

Firma EDUFIN zaprasza do współpracy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL 2007-2013.

Copyright by www.edufin.eu udostępnienie i modyfikacja Filip Kula