Galeria zdjęć z projektu

Witamy na stonie projektu

Projekt PO GODZINACH realizowany będzie w okresie od X’09r. do VII’10r. na terenie powiatu pleszewskiego. Wsparcie kieruje do 100 osób pracujących powyżej 18 roku życia o niskich kwalifikacjach, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, um. cywilno-prawnej – mieszkańców powiatu pleszewskiego, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Głównym wsparciem są szkolenia (zaj. Indywid. i grupowe) skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy).

Ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego 30.11.2009r.

Pobierz dokumentację:


Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup sprzętu komputerowego 08.12.2009r.

EFS