Galeria zdjęć z projektu

Informacje na temat projektu


Projekt Finansista na miarę europejską jest realizoany w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet:VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie:8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie:8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Okres realizacji:01.09.2012 - 31.08.2014
Obszar realizacji:Województwo wielkopolskie

Projektodawca:EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe Mariola Kowcuń
63-300 Pleszew, ul. M. Reja 2/2
NIP 6171545264, REGON 300555160

Biuro:Ulica:ul. Bogusza 3 (1 piętro wejście od geodezji)
Kod pocztowy:63-300 Pleszew
Godziny otwarcia:8.00 - 16.00
Email:biuro@edufin.eu
Tel / Fax:(062) 508-01-22

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału i umocnienie pozycji na rynku pracy wśród 200 osób należacych do grupy wiekowej do 25 i powyżej 50 roku życia w okresie 24 miesięcy.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowić będzie 200 osób, pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw prowadzących swą działalność na terenie województwa wielkopolskiego w branży finansowo-ubezpieczeniowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie

 • Spełnienie kryterium kwalifikowalności.
 • Przesłanie / osobiste dostarczenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego do siedziby Projektodawcy.
 • Zaakceptowanie Regulaminu Projektu.
 • Podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie.

Co oferujemy

Kursy przygotowujce między innymi do egzaminu na:

 • Biegłego rewidenta
 • Usługowe prowadzenie ksiąg - biur rachunkowych
 • Doradcę podatkowego
 • Inne

Oraz:

 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Bezpłatne podręczniki do nauki
 • Catering
 • Nocleg dla uczestników szkolenia (w razie poorzeby)
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Dyplom potwierdzający zdobycie nowych kwalifikacji podczas szkolenia
EFS